Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med kommunene, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord. Hver enkelt deltakerkommune har bevilget 50.000 kroner hver.

Prosjektet inngår i det landsomfattende Byregionprogrammet.
Byregionprogrammet er et utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Les mer om dette