Ny veiviser på nett hjelper deg med å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene.

Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av en garasje eller en hagebod på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for behandling av søknad.

- Før du bygger må du imidlertid finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Du har også ansvaret for at garasjen eller hageboden er i tråd med kommunens arealplaner for området og plan- og bygningslovgivningen, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet lanserer i dag veiviseren "Bygg uten å søke" som hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke. Du får svar på om du må søke kommunen om dispensasjon eller om du kan tilpasse bygningen så du slipper å søke.

Snakk med naboen

Selv om du ikke må sende ut nabovarsel hvis du slipper å søke, kan det være smart å informere naboen om byggingen. Husk at dere antagelig skal være naboer lenge, og at de fleste naboer synes det er hyggelig å bli informert på forhånd, sier Lie.

Dette kan du bygge uten å søke fra 1. juli

  • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
  • Garasjen kan ikke ha kjeller
  • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
  • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger

Når bygget er ferdig

Gi beskjed til kommunen når garasjen eller hageboden er ferdigbygd, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet