Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Du kan søke kommunen om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

  Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

  Målgruppe

  Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

  Kriterier/vilkår

  Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Skjema

  Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

  Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

  Vedlegg

  Prosjektplan/forretningsplan

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

  Saksbehandlingstid

  Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Svanhild Sandnes
  Tittel:Fagkonsulent
  Telefon:77 72 21 05
  Epost:svandhild.sandnes@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-18
  Gyldig til
  2020-01-15