For å sikre at skoleanlegget som planlegges vil tilfredsstille brukergruppenes behov og ønsker, er prosjektet avhengig av brukernes stemme og lokal erfaringskunnskap. Dersom du representerer et lag, en forening eller annen brukergruppe som ikke har mottatt invitasjon til brukermedvirkning, er du likevel velkommen til å melde deg på. Lag og foreninger som fra før har meldt interesse for å delta, har mottatt egne invitasjoner.

Påmelding med navn og telefonnummer sendes til: Benedicte.Helen.Lilleng@balsfjord.kommune.no.

Her finner du programmet og annen relevant informasjon om prosjektet: Prosjekt Nye Malangen 1-10-skole