BRA MAT KURS!
 
Små skritt - store forbedringer
>> Bra mat for bedre helse?
 
-       Øker din bevissthet om egne matvaner og matvalg.
-       Øker motivasjonen til å endre matvaner
-       Får praktiske råd til hverdagen
-       Øker din forståelse for varedeklarasjoner
-       Får utveksle erfaringer med andre.
 
KURS - START: mandag 25. oktober kl. 18.30!
Kurs – dager videre er:
8/11, 22/11, 6/12 og 10/1.
KURS - STED: Voksenopplæringen, Nedre Storsteinnes.
Vis a vis Troms Kraft. Adresse, Strandveien. 10.
PRIS: kr. 400,-
 
Påmeldingsfrist 21. oktober 2010.
  
Spørsmål om kurset? Kontakt kursleder Tonje Schou tel. 98 40 18 96.
 
 Påmelding til
 
Ragna H. Gillebo
Folkehelsekoordinator
Balsfjord kommune
Tel. 77 72 21 43 / 40 43 60 18