Les mer om takster, rabatter og fritak her Bypakke Tenk Tromsø | BPS Nord

Bestill brikke her AutoPASS | AutoPASS

Brukerfinansieringen er knyttet til Bypakke Tenk Tromsø som startet i mai 2021, og bompengene erstatter tidligere brukerfinansiering gjennom drivstoffavgift i Tromsø. Bypakken består av en rekke små og store tiltak for å forbedre infrastruktur i byområdet og gjøre tilbudet for gående, syklende og bussreisende attraktivt og enkelt. Bypakken er en historisk satsing i Tromsø med en økonomisk ramme på 6,5 mrd. over de neste 15 årene.