Ordningen kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne av varig karakter, funksjonshemmede og eldre med varig lav inntekt.  

Søknadsfrist 31. mai 2014.

søknadsskjema:  http://www.husbanken.no/startlaan/startlan-soknad/

Evt kan søknadsskjema og nærmer opplysninger kan fås ved henvendelse til Balsfjord kommune Økonomi og Interntjenesten, Rådhuset 9050 Storsteinnes.

Tlf. 77 72 20 41 eller 77 72 20 00.