Onsdag 20. mars, fra kl. 10:30 til 15:00. Inviterer Balsfjord kommune næringsliv, privataktører og entreprenører til ny boligdag i kommunestyresalen på rådhuset.

Program for dagen:

10:30 – 10:45             Rådmann, Hogne Eidissen ønsker velkommen

10:45 – 12:00              «Husbankens rolle i boligpolitikken og nasjonale satsingsområder», ved Håvard Hargaut-Jensen

Og «Husbankens økonomiske virkemidler», ved Ingve Are Mortensen. Dialog og spørsmål

12:00 – 12:45             Pause (det er mulig å kjøpe mat i kantina for de som ønsker det).

12:45 – 13:00             Ordstyrer oppsummerer.

13.00 – 13:30              «Finansiering av bolig» Sparebank 1, ved John-Arne Karlsen, banksjef Balsfjord BM/Midt-Troms.

13:30 – 14:00              «Balsfjord Kommune som tilrettelegger» ved Rådmann,

Hogne Eidissen.

14:00 – 15:00              «Vi tenker høyt»: Dialog, ideskaping og forslag til hvordan vi sammen skal kan bidra til å løse boligutfordringene i Balsfjord.    

 

Spørsmål kan rettes til:

Prosjektleder «Boligsosialt arbeid» : Anita Rognmo Lundhaug 77 72 20 23/ 414 50 654

 

 

                                                           Velkommen