Fra uke 16 starter årets slamtømming for private husholdninger.

Det er viktig å merke tanken med gnr/bnr.  Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tanklokk ikke er dekket av jord, gress o.l.

Manglende merking eller klargjøring av tank vil medføre gebyr.

Har du spørsmål som gjelder tømming av septik/slam eller behov for ekstra tømming, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50 eller epost: post@senja-avfall.no

 

I forbindelse med oppdatering av kunderegistrene til Balsfjord Kommune, jobbes det med tilbakemelding om eiendommer er tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløp. Det sendes ut SMS hvor vi ber om opplysninger.

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder:

Eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Gjelder også for midlertidige tilknytninger.

Dersom det ved senere kontroll oppdages ulovlige tilkoblinger vil kommunen pålegge eier et straffegebyr som tilsvarer 400% av årsgebyr og forbruksgebyr i inntil 3 kalender år tilbake i tid. Særlig grove overtredelser vurderes politianmeldt.

Gi tilbakemelding til Balsfjord kommune 777 22 000 i vår åpningstid mellom kl 10.00 og kl 14.00,

på SMS  940 23 164 eller epost til  kommunaleavgifter@balsfjord.komme.no

 

Søknad/melding om tilknytning til offentlig ledningsnett