Har du spørsmål som gjelder tømming av septik/slam eller behov for ekstra tømming, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50 eller epost: post@senja-avfall.no

Søknad/melding om tilknytning til offentlig ledningsnett  (pdf)

Avfall og renovasjon ivaretas av Senja Avfall.  Les mer på Min Renovasjon