Fram til og med 6. april 2021 ligger det ute høring vedrørende forskrift for vann- og avløpsgebyr.  Link til artikkelen: https://balsfjord.custompublish.com/hoering-forskrift-for-vann-og-avloepsgebyr.6370542-49621.html

 

Har du spørsmål som gjelder tømming av septik/slam eller behov for ekstra tømming, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50 eller epost: post@senja-avfall.no

Søknad/melding om tilknytning til offentlig ledningsnett  (pdf)

Avfall og renovasjon ivaretas av Senja Avfall.  Les mer på Min Renovasjon