Fra uke 16 starter årets slamtømming for private husholdninger.

Det er viktig å merke tanken med gnr/bnr.  Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tanklokk ikke er dekket av jord, gress o.l.

Manglende merking eller klargjøring av tank vil medføre gebyr.

Har du spørsmål som gjelder tømming av septik/slam eller behov for ekstra tømming, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50 eller epost: post@senja-avfall.no

 

Søknad/melding om tilknytning til offentlig ledningsnett