Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Bireysel plan - Sağlık ve bakım hizmetleri ve/veya sosyal hizmetlerin koordinasyonu

Resmi yardım mekanizmasından uzun süreli ve koordineli bir hizmete ihtiyacınız olduğunda, hazırlanmış bir bireysel plana sahip olma hakkına sahipsiniz.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Bireysel bir plan, her zaman koordinasyon ve takipten sorumlu birinin bulunmasını sağlayacaktır. Hizmetler ile planlanan ilerleme arasında işbirliğini sağlayan bir koordinatörünüz olacaktır.

  Hizmette duyduğunuz ihtiyaçları ve ne tür istekleriniz ve hedefleriniz olduğunu aktif bir şekilde anlatan bir kullanıcı olmanız için sizi teşvik ediyoruz.

  Målgruppe

  • Uzun süreli ve koordineli sağlık ve bakım hizmetlerine ve/veya sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kişiler
  • Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi himayesi altında yeterlilik programına katılanlar

  Partnere

  Hem belediyeden hem de uzman sağlık hizmetinden (devlet) ihtiyaç duyuyorsanız, planı hazırlamak için işbirliği yapmak zorundasınız.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız:

  Çocuk Koruma Kanunu § 3-2a

  Ruh Sağlığı Yasası § 4-1

  Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm  7 ve § 7-1

  Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7

  Çalışma ve Yardım Kurumu Sosyal Hizmet Kanunu Bölüm 4

  Uzman Sağlık Hizmet Yasası § 2-5

  Habilitasyon ve Rehabilitasyon Yönetmeliği § 22

  Çalışma ve Yardım Kurumunda bireysel plan yönetmeliği

  Lover

  Barnevernloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Introduksjonsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Psykisk helsevernloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om individuell plan i NAV

  Retningslinjer

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Siz veya yakınlarınız, bireysel bir plan oluşturmak için inisiyatif kullanabilirsiniz, ancak hazırlığın asıl sorumluluğu yardım kuruluşuna aittir.

  Vedlegg

  Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  Klagemulighet

  İtiraz prosedürleri belli yasalarda açıklanmıştır (yasa ve direktifler bölümüne bakın). Çalışma ve Yardım Kurumunda itiraz makamı Sosyal Hizmetler Kanununa göre valilik, sağlık mevzuatına göre ise de valilikteki sağlık kuruludur.

  Bireysel plan hakkı, itiraz edebileceğiniz bir haktır. Ancak, bireysel bir planın içerdiği şartları yerine getirilmemesi durumunda da (bakınız yönetmelik) buna itiraz edebilirsiniz. İtirazını, belediyede konuyu ele alan makama göndermelisiniz.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:01
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15