Biblioteket kommer imidlertid sterkt tilbake, 8. mars åpnes det igjen med utvida åpningstider, fotoutstilling og forbedra avdelinger m.m.