I mars 2019 vil kommunens innbyggere motta faktura for første termin med forfall 20/3-2019.

Det oppfordres til at flest mulig inngår avtale om e-faktura/avtalegiro. De som allerede har avtalegiro, må sjekke grensen for trekk i gjeldende avtaler.

Vi vil etter hvert kunne tilby 12 terminer i året for dem som ønsker det.