1. Besøket skal være avtalt på forhånd
  2. Besøkende må være frisk(e)
  3. Max 2 personer per pasient samtidig
  4. Besøkende blir hentet av personalet på den avdelingen de har gjort avtale med på forhånd
  5. Hendene vaskes/sprites ved ankomst og ved utreise
  6. Besøkende skal gå rett inn på pasientrommet
  7. En meters avstand skal holdes mellom mennesker

Vi ønsker alle en fin sommertid videre -

For Balsfjord Bo- og servicesenter
Nina Haugli - enhetsleder

For Malangstun
Marit Tollefsen - enhetsleder