Retningslinjer

Du må være 100% frisk. Ingen forkjølelse/influensasymptomer.

Ta kontakt med sykehjemmet/avdelingen og gjør avtale om tidspunkt

Bli møtt av personalet som veileder i smittevernregler og leder den besøkende direkte til rommet til aktuell pasient.

Ikke mer enn to besøkende om gangen til hver pasient.

Ikke bevege seg i felles stuer i avdelingene/ikke kontakt med andre pasienter

Handvask ved ankomst

Sprite hender

Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer

Hostevaner

Holde avstand på pasientens rom

Ikke klemme/ikke ta på

Ved avslutning av besøk vaske hender og sprite

Alle besøkende må skrives inn i en besøksprotokoll. Dette for å lette arbeidet med smittesporing hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

Pårørende som har vært på reise til utlandet eller til Oslo/Østlandet må avvente med å gå på besøk på sykehjemmene til det er gått 10 dager etter hjemkomst. Og selvsagt være fri for symptomer på forkjølelse.

Kriseledelsen i Balsfjord kommune