Bergneset havn N 69 grader 14 min. 30 sek. Ø 19 grader 21 min. 64 sek.

Beliggende mellom tettstedene Nordkjosbotn og Storsteinnes .

Kailengde 132 m. Dybde fra vest 10,80 m. midtre 8,40 m. østre side 8,0 m.

Betongkai bygget i 1980/90.

Fenderverk: bildekk.

Havna er godkjent som ISPS havn.

Fagansvarlig for havn: Arnt Hansen - tlf 909 98 857

For mer info:   epost: bergnesethavn@balsfjord.kommune.no
Telefon 995 77 406

Informasjon om betalingssatser

Avfallsplan Bergneset havn (002).pdf