Endringen av ansees ikke å gå ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planendringen kan behandles etter enklere regler, jf. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd. 

Forslag til endring av planen legges ut på høring i tiden 11.05. - 01.06. 2020.  Høringsfristen er 01. juni 2020.

Vedlegg:

5422-242 Begrenset høring - annonse nettside.pdf

5422-242 Planbeskrivelse med bestemmelser.pdf

5422-242 Plankart (forslag).pdf

kartskisse.png

Merknader og uttalelser til planprogrammet sendes til:  Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 Storsteinnes - postmottak@balsfjord.kommune.no