Når blir systemet brukt?

Vi informerer våre innbyggere digitalt ved hendelser der det er hensiktsmessig.  Det kan være ved vannavstenging, vannforurensing, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet fire ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Du kan oppdatere dine opplysninger her.    
Bedrifter: Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene
 
Tilleggsregister: Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se varslemeg.no. Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Det er eierne av eiendommene som varsles. Er eiendommen festet er det fester som varsles. 

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre for å være registrert?

 • Oppdater dine opplysninger i Kontakt- og reservasjonsregisteret, og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune. Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her.  Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)
 • Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Blir jeg varslet når jeg har hemmelig nummer?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan få varsel til andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer". 
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.