Balsfjord kommune benytter et system for telefonvarsling av befolkningen.  Dette kan være ras, gassutslipp, forurenset drikkevann eller bare varsel om feiing/tilsyn.

Vi kan varsle personer som bor innenfor et geografisk område, på en adresseliste evt et postnummer.  I denne sammenheng er det viktig at alle som bor i kommunen sjekker hvilke opplysninger som ligger registrert.  Det er en forutsetning at systemet finner ditt riktige telefonnummer når vi skal varsle om hendelser.

Ved å gå inn på siden http://varslemeg.no vil du kunne sjekke om du er oppført og om opplysningene er riktige.

Kan vi nå deg?

Det finnes to registre du kan velge å registrere deg i for at vi skal få kontakt.

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.  I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her.

www.varslemeg.no som er et tilleggsregister koblet opp mot Varsling24 og benyttes dersom du ønsker å motta varslinger for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.  Her kan du også sjekke om du har fått varsling under "Har jeg blitt varslet?"


NB.  Har du telefonabbonement som ikke er knyttet til din bostedsadresse eller du har hemmelig nummer, må du selv registrere deg som mottaker av slike varslinger på nettsiden www.varslemeg.no