For at du skal få slike meldinger fra kommunen er det viktig at du er registrert på riktig boadresse og at du er knyttet opp mot riktig mobiltelefon.

Nærmere informasjon om hvor opplysningene hentes fra finner du her:  https://varsling24.no/kundeinfo  Her kan du som privatperson eller bedrift sjekke hvilken kontaktinformasjon som er registrert.   

Viktig å sjekke at du er registrert på riktig adresse i folkeregisteret: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

For bedrift må du sjekke i enhetsregisteret.

Det er ditt ansvar at riktige opplysninger om deg er registrert for adresse og telefon