Varsling skjer ved hjelp av SMS, e-post eller talemelding til fasttelefon.  Meldingen sendes til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

Les med om varslingen, hvordan den foregår eller hvorfor noen ikke får slike meldinger:  Kundeinfo - Varsling24 - Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge