BTI er en belysende modell som skal være til hjelp for oppmerksomhet og tidlig intervensjon til barn og unge det er knyttet spesiell oppmerksomhet rundt.  BTI skal hjelpe basis- og hjelpe tjenestene til å få et bedre samarbeid mellom seg, til beste for barnet.  BTI skal redusere risiko og styrke beskyttelsesfaktorer rundt barn og unge.  Foresatte skal involveres tidlig.  De skal være gode samarbeidspartnere som også selv kan ta kontakt ved spesiell oppmerksomhet for eget barn.