Barneverntjenesten trenger besøkshjem

Barneverntjenesten i Balsfjord trenger for tiden flere besøkshjem til barn i ulike aldersgrupper.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger pr måned- og eller i ferier.

Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen, som har tid og overskudd til å gi barnet trygghet, omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet. Du må ha evne til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner.

Det utarbeides oppdragsavtaler med godtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldende satser. Ved eventuelle oppdrag må det fremlegges politiattest.

Det vil være en godkjennelsesprosess hvor vi blir kjent med dere og hva dere kan tilby, slik at vi finner riktige personer til riktig oppdrag.

Ta kontakt med barnevernleder Marita Løvli-Rognmo ved interesse, spørsmål eller mer informasjon.  

Kontaktinfo: telefon 957 00 432 eller marita.lovli-rognmo@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten trenger tilsynsførere

Barneverntjenesten i Balsfjord kommune ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg oppdrag som tilsynsfører i fosterhjem.

Din arbeidsoppgave som tilsynsfører er å besøke barnet i fosterhjemmet fire ganger i året, og sende rapport til barneverntjenesten etter hvert besøk. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

For å bli tilsynsfører må du fremvise politiattest. Du kan gjerne ha erfaring fra arbeid med barn, og det er viktig at du kan påta deg oppdraget for en lengre periode. Du må ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Ta kontakt med barnevernkonsulent Lisa Mari Ingebrigtsen Føre ved interesse, spørsmål eller mer informasjon. Kontaktinfo: telefon 950 85 075 eller lisa.mari.i.fore@balsfjord.kommune.no