Balsfjord kommune søker:
 
 
 
Barneverntjenesten har behov for tilsynsførere:
 
Balsfjord kommune har ansvaret for barn som er plassert i fosterhjem av andre kommuner.
 Arbeidet består av tilsyn i fosterhjem inntil 4 ganger pr år à 5 timer.
Buf-etat Fosterhjemstjenesten arrangerer tilsynsførerkurs den 3 desember i Tromsø. Dersom du kunne tenke deg et slikt oppdrag har du mulighet til å delta på dette kurset.
 
Barneverntjenesten og enhet Psykisk helse og ReHabilitering har behov for:
 
Støttekontakter til åbistå personer til å meningsfulle aktiviteter på fritiden. Oppdraget er vanligvis fra 2 – 5 timer pr uke. Det er behov for støttekontakter både til barn/ungdom, samt voksne personer i ulike aldersgrupper.
 
Besøkshjem/avlastningshjem er private hjem som kan gi barn/unge et omsorgstilbud for avtalte perioder. Vanligvis er dette en helg i måneden, kan variere.
 
Støttekontakter og besøks/avlastningshjem er tiltak som er på oppdragskontrakt med enhet Barnevern eller enhet Psykisk helse og ReHabilitering.
 
Godtgjøring vil etter avtale. For arbeid med barn og unge kreves politiattest.
 
Ønsker du mer informasjon ringer du 777 22141, som formidler kontakt videre.
Skriftlig presentasjon av deg selv eller din familie kan også sendes til Psykisk helse og Rehabilitering eller Barnevern, Helsesenteret, 9050 Storsteinnes. Vi vil kontakte deg.