Marita Løvli-Rognmo
Barnevernleder
​Tlf: 957 00 432
​Mail: marita.lovli-rognmo@balsfjord.kommune.no

Lisa-Mari Ingebrigtsen Føre
​Barnevernkonsulent
Tlf: 950 85 075
Mail:   Lisa.Mari.I.Fore@balsfjord.kommune.no

Tanja Nilsen
​Barnevernkonsulent
Tlf: 909 68 133
Mail: tanja.nilsen@balsfjord.kommune.no

Mona Karlsen
Barnevernkonsulent
Tlf. 916 36 484
Mail: mona.karlsen@balsfjord.kommune.no
OSO barnevern Nord-Norge er et felles overordnet samarbeidsorgan for kommunene i nord og Bufetat - les mer

Nettside som viser tilstanden for barnevern i landets kommuner:  https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/1933