De aller fleste med rett til barnehageplass har fått tilbud i denne runden. Husk å svare på tilbudet innen fristen. Neste runde med tilbud vil bli sendt ut etter 25. mars.

Foreldre svarer på tilbud – Vigilo Barnehage (zendesk.com)