Hei, i dag er det barnehagedagen 2013. Balsfjordbarnehagene markerer dagen på ulikt vis. Rådmannen og begge kommunalsjefene besøker barnehagene i anledning dagen. Temaet for årets markering er Bemanning og kvalitet.