Balsfjord kommune mottok i 2014 midler som er fordelt til ulike tiltak innen målområdet barnefattigdom. Kommunen kommer også i 2014 å søke midler for neste år. På hjemmesiden til bufetat.no finnes informasjon om ordningen, søkerprosess og kommunens rolle.

Balsfjord kommune har en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe som ledes av kommunalsjef Karin Berger. På vegne av Balsfjord kommune vil de fremme søknad på tilskudd til ulike tiltak innen forebygging av barnefattigdom.

Søknadsfrist til bufdir 21.11.14.

Mer informasjon; www.bufetat.no/bufdir/tilskudd

Kommunens kontaktperson; karin.berger@balsfjord.kommune.no