Fra 4 stjerner i fjor til 5 i år, er målet å få full pott til neste års vurdering.

Du kan lese mer om kåringen ved å gå inn på følgende link: www.norge.no

Samtidig gratulerer vi Tromsø kommune som ble vinner av årets offentlige nettsted!