Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler.

Timetall fra 1,5-5 timer per uke.            
Søknadsfrist: snarest.

Interesserte bes ta kontakt med 
Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899
Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no
Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416
Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no