Hvem trenger støttekontakt?

  • Barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten                                                            
  • Barn, ungdom, voksne med funksjonsnedsettelser
  • Personer med rus eller psykiske lidelse

 

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være fylt 18 år
  • Unge voksne oppfordres til å søke
  • Personlig egnethet blir vektlagt. Du må ha overskudd å gi av, være pålitelig, trygg på deg selv og ha evne til samarbeid
  • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode
  • Bør ha sertifikat
  • Du må levere inn politiattest

 

Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler. Timetall fra 1,5-5 timer per uke.            

Søknadsfrist: snarest.

Interesserte bes ta kontakt med

Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899

Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416

Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no