I forbindelse med prosjekt økonomisk omstilling ønsker Balsfjord kommune innspill fra innbyggerne med forslag på hvordan kommunen kan driftes mer effektivt. Forslag til innspill kan sendes via hjemmesidens kontaktskjema, pr. epost til kommunen, eller pr brev til Balsfjord kommune v/rådmannen. Frist for innspill er 25. mai.