Det skal arrangeres en MOT – bankett for kommunens ungdommer fredag 5. februar på Nordkjosbotn samfunnshus i forbindelse med årets Bry dæ. Ungdomsrådet er med på planleggingen og gjennomføringen av banketten sammen med MOT – informatørene! Så da ser vi frem til en flott kveld, med god mat, festpynta ungdommer og herlig underholdning!

MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot –
MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei

Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser.

MOTs mål:

- Robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter
- Varme og trygge miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle, og forskjeller aksepteres

MOTs Visjon:

- Varmere og tryggere oppvekstmiljø

Det er opprettet ei facebook-gruppe hvor informasjon om prosjektet legges ut.  Gruppa heter: Balsfjord kommune - et lokalsamfunn met mot

http://www.facebook.com/search/?q=Balsfjord+kommune&init=quick#/pages/Balsfjord-kommune-et-lokalsamfunn-med-MOT/403493490433?ref=mf