BKT's hjemmeside hvor du blant annet finner tømmekalender.

Det skal tilrettelegges for god slamtømming og renovasjonstjenester til husholdningene.  Selskapets virksomhet skal gå etter prinsippet om selvkost.

I kommunen er største andel av vann og avløpsanlegg i privat eie.  Den kommunale råderetten vil derfor kun gjelde for 29% av anleggene for vann og 34% av anleggene for avløp.  Foretaket har godt samarbeid med Sandbukt AS som leverer ulike tjenester. 

Avfallstjenesten og slamtømming leveres av  Senja Avfall  hvor kommunen er medeier.