Avfallstjenesten og slamtømming leveres av  Senja Avfall  hvor kommunen er medeier.   Her finner du blant annet tømmekalender ved å skrive inn din adresse.