BKT's hjemmeside hvor du blant annet finner tømmekalender.

Det skal tilrettelegges for god slamtømming og renovasjonstjenester til husholdningene.  Selskapets virksomhet skal gå etter prinsippet om selvkost.

I kommunen er største andel av vann og avløpsanlegg i privat eie.  Den kommunale råderetten vil derfor kun gjelde for 29% av anleggene for vann og 34% av anleggene for avløp.  Foretaket har godt samarbeid med Sandbukt AS som leverer ulike tjenester. 

Avfallstjenesten leveres av Senja Avfall hvor kommunen er medeier.  Slamtømmetjenesten leveres av Perpetuum.  Enkeltoppdrag for spyling, lekkasjer, trykktesting og inspeksjon leveres i hovedsak av Joar's Transport, Høytrykksvakta og VVS24.