Enheten gir tjenester til:

  • Balsfjord sykehjem
  • Beboere på institusjoner
  • Helsesentret.

Fra hovedkjøkken gis tjenester til hjemmeboende i Nordkjosbotn og Storsteinnes-området. Betjening av trygghetsalarmer hele døgnet.
Institusjonen har ansvar for pleie, omsorg og oppfølgingstiltak for ulike brukergrupper, hovedsakelig eldre. Tjeneneste gis også til yngre brukere med ulike behov som f.eks omsorg ved livets slutt og stadig oftere registreres behov for døgnkontinuerlig tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser.

 

Leder for enheten, stillingen er for tiden vakant- telefon 77 72 21 69