Kontaktinformasjon BBS
Navn Tittel Telefon
Jeanette Strand Avd.leder Kårstua og Storstua 77 72 22 55
Jeanette K Skogeng enhetsleder BBS 77 72 21 69
Grethe Storli Fagleder hjemmetj. 77 72 21 63
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Karin Sørli Kreftsykepleier 77 72 21 36
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 77 72 21 83
Vakthavende sykepleier   905 98 151
Kristin Evensen Fagleder Korttid 77 72 21 67

BBS - Hjemmetjenesten Storsteinnes
inngår som en fagavdeling ved Balsfjord Bo og Servicesenter. Fagenheten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, bringing av mat, formidling og lagerhold av hjelpemidler, administrasjon av leiebiler samt koordinering av tilbud til hjemmeboende fra øvrige enheter.

Fagleder Grete Storli nås på tlf 77 72 21 71/77 72 21 63 / 918 63 789 eller e-post til grethe.storli@balsfjord.kommune.no

Kontortlf til hjemmetjenesten er 77 72 21 71 er bemannet daglig fra 08.30 til 21.45.

Dagsenter for aldersdemente:
Tirsdager

Dagsenter eldre:
Kontakt Grete Storli
Dagsenter for eldre foregår på mandager og torsdager fra 08.00 til 14.30 disse dagene. Henvendelser angående dagsenter kan skje til fagleder.

I omsorgsboligene ved Balsfjord Bo og Servicesenter er det nært samarbeid med Balsfjord sykehjem og psykiatri/miljøarbeidere for å gi tilbud 24 timer i døgnet til de som trenger det.

Hjemmetjenesten Storsteinnes distrikt er Storsteinnes, Josefvatn, Tennes, Sørkjos, Sagelvvatn, Middagsbukt, Takvatn, Fjellfroskvatn, Fiskelausvatn og Furudal.

Enhetsleder for Balsfjord Bo og Servicesenter er  Jeanette K Skogeng - telefon 77 72 21 69

Balsfjord sykehjem, Storsteinnes
Enheten gir tjenester til Balsfjord sykehjem, beboere på institusjoner og helsesentret. Fra hovedkjøkken gis tjenester til hjemmeboende i Nordkjosbotn og Storsteinnes-området. Betjening av trygghetsalarmer hele døgnet.
Institusjonen har ansvar for pleie, omsorg og oppfølgingstiltak for ulike brukergrupper, hovedsakelig eldre. Tjeneneste gis også til yngre brukere med ulike behov som f.eks omsorg ved livets slutt og stadig oftere registreres behov for døgnkontinuerlig tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser.
Leder for enheten er Jeanette K Skogeng - telefon 77 72 21 69