Brannvesenet har ikke anledning til å gi tillatelse til bråtebrenning eller brenning av trevirke, kvist, greiner osv. Dette med bakgrunn i at brenning av avfall, bygningsavfall, bråtebrenning og lignende er i strid med forurensningsloven. Dette må avklares med kommunens miljørådgiver, Brann og redning tar kun stilling til brannfaren.

mer info: http://www.balsfjord.kommune.no/baalbrenning.465494.no.html​

Brann og redning oppfordrer innbyggerne i Balsfjord kommune til å levere sitt hageavfall, trevirke, kvist, greiner osv til godkjent avfallsmottak.

Skjema for nedlasting:
Søknad Bålbrenning 2019.pdf
Vilkår for bålbrenning ved søknad om bålbrenning i forbudsperioden.pdf