I tråd med avvikling av skattekassa fra og med 01.01.2017 vil også kontantkassa til kommunen avvikles.

For betaling av fakturaer etter 01.06.2017 anbefales det å opprette avtalegiro eller e-faktura. Dette er en avtale hver enkelt gjør med sin bank og faktura vil da bli sendt elektronisk til banken eller trekkes automatisk av valgt bankkonto. Man kan selv sette en øvrig grense for hvilke beløp som kan trekkes automatisk. For nærmere info vedrørende avtalegiro og e-faktura, ta kontakt med banken din. Dette er ikke noe som kommunen ordner.