For å ha rett til erstatning må du i løpet av vekstsesongen ha meldt fra om skade til kommunen. Melding skal være gitt ”uten ugrunnet opphold”, det vil si så raskt som mulig når du oppdager klimaskader. Kommunen skal slik ha fått mulighet til å kontrollere at skaden faktisk er forårsaket av værforhold.

Nye regler for grovforerstatning
For deg som produserer grovfôr til egne husdyr er det nye regler fra i år. Nytt er at det er en fastsatt normavling for hver kommune, som din avling måles opp mot når erstatning skal beregnes. Du kan finne normavlingen for din kommune i forskriften Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Søk elektronisk
Vi oppfordrer til å søke elektronisk, det vil redusere saksbehandlingstiden. Ta kontakt med kommunen din dersom du trenger råd og hjelp. Du kan lese mer om erstatningsordningen og hvordan du søker på Landbruksdirektoratetes nettside.