Endringene kan skyldes krav til kommuneveiens vertikallinjeføring og/eller forsterkningsbehov.

Hvis vegbanen som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren/brukeren selv ordne den nødvendige tilkopling til vegbanen etter kommunens anvisning. Mulig annen ulempe for avkjørselen ved kommunens vedlikeholds- eller utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende. 

Jfr. Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Pkt. III 10 og IV 15.