Vedlagt ligger en ny og oppdatert informasjonsbrosjyre fra Medietilsynet om hva som skjer, når det skjer og hva du eventuelt må foreta deg.

 

For Troms fylke og dermed Balsfjord kommune skjer slukkingen 13.12.2017 for alle FM-sendinger