Samfunnsanalysedokumentet er i hovedsak bygget på gjennomgang av gjeldende arealplan, egne statistikker og oversikter, offentlig tilgjengelig statistiske data om Balsfjord kommune samt dokumentstudier av plan og bygningsloven samt veiledningshefter fra Miljøvern-departementet. Viktige informasjonskilder har her bl.a. vært SSBs hjemmesider og statistikk fra Statens landbruksforvaltning. I forbindelse med næringsanalysen er det kjøpt statistikktjenester fra Brønnøysund-registrene som beskriver aktivitetsnivået og omfanget for det private næringsliv og offentlig virksomhet i Balsfjord kommune. Disse dataene er bearbeidet internt av enhet for næring og forvaltning. - Klikk her for å lese hele dokumentet