Januar 2011

Balsfjord: Ledigheten i Balsfjord (kommunetall) var i januar 2011 84 personer som utgjør 3,2 %, i januar 2010 var det 94 ledige i Balsfjord.

I Balsfjord var det 6 personer som var permittert mot 12 i januar 2010.

Det var 3 ledige ungdommer under 20, en færre enn for ett år siden og 15 ledige i aldersgruppa 20-24 år, samme som for ett år sida.

Karlsøy: Ledighet i Karlsøy(kommunetall) var i januar 2011 33 personer som utgjør 2,8 %, 7 person færre enn i januar 2010.

I Karlsøy var det 2 permitterte personer mot 3 for ett år siden.

Det var 3 ledige ungdommer under 20 år, mot 1 for ett år siden og 6 ledige ungdommer i gruppa 20-24 år, 3 flere enn for ett år siden.

Tromsø: Fortsatt lav ledighet i Tromsø (kommunetall), 1030ledige personer som utgjør 2,7 %, ned 133 personer i forhold til januar 2010.  

I Tromsø var det 63 permitterte personer mot 90 for ett år siden.

Det var 65 ledige under 20 år, 14 flere enn i januar 2010 og 213 ledige i gruppa 20-24 år, 23 færre enn for ett år siden.

TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det således 1188 ledige i januar 2011 mot 1332 i januar 2010, en nedgang på 144 personer og nedgangen er 11 %.

Flest ledige var det innen kategorien ”Bygg og anlegg” med 180 ledige, fulgt av ”Reiseliv og transport” med 150 ledige, deretter kom ”Butikk og salgsarbeid” med 144 ledige. Gruppen ”Ledere” hadde den største posentvise nedgangen med 42 %, mens ”Barne og ungdomsarbeid” hadde en oppgang på 36 %.

Stillingskategoriene med størst tilgang i TO Tromsø:

Undervisning                                140 stillinger

Helse, pleie og omsorg                100 stillinger

Butikk- og salgsarbeid                  57 stillinger

Februar 2011:

 

Balsfjord: Ledigheten i Balsfjord (kommunetall) var i februar 2011 92 personer som utgjør 3,5 %, i februar 2010 var det 87 ledige i Balsfjord.

I Balsfjord var det 5 personer som var permittert mot 14 i februar 2010.

Det var 3 ledige ungdommer under 20, det samme som for ett år siden og 19 ledige i aldersgruppa 20-24 år, 9 flere enn for ett år sida.

Karlsøy: Ledighet i Karlsøy(kommunetall) var i februar 2011 24 personer som utgjør 2 %, ned 6 personer i forhold til februar 2010 da ledigheten var på 31 personer.

I Karlsøy var det 3 permitterte personer mot 2 for ett år siden.

Det var 2 ledige ungdommer under 20 år, mot 4 for ett år siden og 4 ledige ungdommer i gruppa 20-24 år, 1 mindre enn for ett år siden.

Tromsø: Fortsatt lav ledighet i Tromsø (kommunetall), 973 ledige personer som utgjør 2,5 %, ned 94 personer i forhold til februar 2010.

I Tromsø var det 73 permitterte personer mot 89 for ett år siden.

Det var 52 ledige under 20 år,11 færre enn i februar 2010 og 200 ledige i gruppa 20-24 år, 26 færre enn for ett år siden.

TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det således 1126 ledige i februar 2011 mot 1213 i februar 2010.

Flest ledige var det innen kategorien ”Bygg og anlegg” med 162 ledige, fulgt av ”Reiseliv og transport” med 136 ledige, deretter kom ”Butikk og salgsarbeid” med 135 ledige. Størst var nedgangen i gruppa ”Kontorarbeid” der nedgangen var 27 fra i fjor og gruppa ”Barne og ungdomsarbeid” hadde en oppgang på 26 %.

Stillingskategoriene med størst beholdning i TO Tromsø:

Undervisning                                140 stillinger

Helse, pleie og omsorg                104 stillinger

Butikk- og salgsarbeid                  61 stillinger