Det er en reduksjon i ledigheten med 11 personer sammenlignet med september 07, og 18 færre enn forrige måned.

I Balsfjord er det nå registrert 39 helt ledige arbeidssøkere, 7 færre enn for 1 år siden. I Lyngen er det 29 helt ledige, 2 flere sammenlignet med tall for 1 år siden, og i Storfjord 16, en reduksjon på 6.

Bruttoledighet:

Det er nå 25 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 109 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 2,1 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:

Det er registrert 8 ungdommer som er helt ledig (< 20 år)!

Videre har vi registrert 18 langtidsledige hvorav halvparten over 50 år, og langtidsledigheten utgjør nå 21% av de helt ledige.

Yrkeshemmede:

Det er registrert 219 yrkeshemmede (inkludert: de som jobber på ASVO).

Oppsummering/kommentar:

Ledigheten holder seg på et lavt nivå, ingen permitteringer av betydning, evt. problemer i byggebransjen vil tidligst gi utslag på neste månedsoppdatering. Antall yrkeshemmede er fortsatt økende.

 Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte undertegnede!

 
Leen Berger
NAV-leder Storfjord