Bruttoledighet:

Det er nå 30 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 140 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 5,3 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:

Det er registrert 8 ungdommer som er helt ledig (< 20 år)!

Videre har vi registrert 11 langtidsledige og langtidsledigheten utgjør nå 10% av de helt ledige.

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 118 personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere kalt yrkeshemmede).

Oppsummering/kommentar:

Ledigheten øker  i Balsfjord: en fordobling eller 55 flere siden mars -08! Og endringene er innenfor de fleste yrkesgrupper innen privat sektor. Mange av de ledige er permitterte!

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Balsfjord.

 

NAV Balsfjord                                            vedlegg: ledighetsutvikling mars -09

Tlf. 77285720