Bruttoledighet:

Det er nå 23 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 124 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 4,6 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:

Det er registrert 10 ungdommer (< 20 år) som enten er helt ledig eller som deltar i ulike tiltak.

Videre har vi registrert 12 langtidsledige og langtidsledigheten utgjør nå 11,9% av de helt ledige.

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 120 personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere kalt yrkeshemmede), inklusiv ASVO-deltakere.

Oppsummering/kommentar:

Ledigheten fortsetter å øke kraftig sammenlignet med mai -08, selv om den er noe redusert i fht forrige måned. Fortsatt er mange av de ledige permitterte.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Balsfjord

Vedlegg - klikk her