Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. oktober:

Informasjon om Corona i Balsfjord

Husk:  Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, br... Les mer

Egil Vesterelv

Hjelpemiddelsentralen

egil.vesterelv@balsfjord.kommune.no

Telefon: 991 63 953
Mobil: 991 63 953

Balsfjord sykehjemAnsatte
Navn Tittel Telefon

Balsfjord kommunalteknikk

Jarle Borge 917 33 744
Leif Kristiansen Daglig leder 952 17 640
Odd-Harald Biribakken Strand
Peter Johansson Keinovuopio 971 23 393

Balsfjord sykehjem

Christina Olsen avdelingsleder Storstua og Kårstua 902 56 572
Egil Vesterelv Hjelpemiddelsentralen 991 63 953
Karin Dille Kontorfullmektig 77 72 22 65
Kim Andre Eriksen leder korttia/Tennesstua 453 76 866
Korttida BBS 948 46 660
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 951 05 993
Kårstua 940 23 168
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Nina Haugli Enhetsleder 940 32 484
Storstua 468 94 804
Støa 902 45 181
Vakthavende sykepleier Bosenter 905 98 151
Åttringen 474 94 804

Barnevern

Lisa Mari Ingebrigtsen Føre Barnevernkonsulent (permisjon) 950 85 075
Maria Bergli Barnevernkonsulent 900 54 869
Marthe Kongsli Eliassen Barnevernkonsulent 911 03 757
Mona Karlsen Barnevernkonsulent 916 36 484
Sofie Engstad Barnevernkonsulent 940 12 013
Tanja Nilsen Barnevernkonsulent 909 68 133
Tove Beate Engum Kst. barnevernsleder 915 51 416

Bibliotek

Hege Åsheim Biblioteksjef 482 26 250
June Åsheim Bibliotekar 482 26 250

Boligtjenesten Funksjonshemmede

Joanna Mikolajczyk Fagleder Kirkeveien 480 02 540
Monica Hansen Fagleder avlastnings- og barnebolig 907 00 842
Renate Salangli Enhetsleder 905 45 564
Sissel Janne Olsen Fagleder Roffa 906 90 292
Siw Laila Nilsen Fagleder Midttun 957 99 476

Brann og redning

Kai Storbakk Brannmester 906 11 851
Mauritz Fause Feier 950 33 904
Morten Nilsen Varabrannsjef/leder beredskap 909 16 695
Trond Fagerli Feier 480 20 423
Øystein Solstad Brannsjef 77 79 07 01

Byggforvaltning, vei og havn

Arnt Hansen ansvarlig havn 909 98 857
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent 474 53 109
Bård Pedersen Vaktmester utleiebygg/komm. boliger 474 53 106
Edel-Mari Johansen Boligforvalter/Arkivmedarbeider 940 11 245
Einar R Heim Driftstekniker Storsteinnes skole/Moan bad 416 82 824
Glenn Karlsen Driftstekniker BBS 915 67 473
Ingvar Stenvoll Ansvarlig vei 909 50 720
Ivar Heide Vaktmester Nordkjosbotn skole 474 53 104
Knut Are Johansen Vaktester Malangstun 474 53 102
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter 911 75 954
Stefan Swiecki Badevakt/renholder Moan Bad 476 65 016
Svein Kristian Pettersen Enhetsleder 941 77 736
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole 474 53 108
Vigdis Løvmo Badevakt 467 77 950

Ergo/fysioterapitjenesten

Bente Larssen Kommuneergoterapeut 482 52 165
Irene Skoglund Sjeffysioterapeut 957 91 484
Iselin Gjerde Kommunefysioterapeut 482 52 158
Iselinn Alfredsen Kommunefysio/frisklivsveileder 482 51 689
Mette Dalane Kommunefysioterapeut 957 85 751

Felleskontor helse-omsorg

Birgit Iversen Enhetsleder 940 10 165
Cecilie Ingebrigtsen systemansvarlig ikt 941 52 432
Hans Olav Eriksen Kommuneoverlege 404 01 774
Ingvild Westerbeek Saksbehandler koordinerende enhet 480 98 769
Unn Kari Mikkelsen Kontormedarbeider 950 78 922

Helsesykepleie- og jordmortjenesten

Ann-Kirsti Vangen sekretær 77 72 21 56
Gro Lieben Kvalberg Jordmor 900 18 843
Marianne Siikavuopio kst. helsesykepleier 901 80 768
Vanja Vatne Nilsen Psykolog 940 11 921
Veronika Karlsen Kst. helsesykepleier 900 15 721

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn

Anne-Grethe Heggem Avd.leder Nordkjosbotn 950 65 630
Bente Norheim Avdelingsleder Laksvatn 995 77 424
Bente Seljelv Enhetsleder 905 03 160

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Grete Storli Avdelingsleder Storsteinnes 913 59 707

Kreftsykepleier

Karin Sørli Kreftsykepleier 995 77 420

Kultur og integrering

Elisabeth Mikkelsen Fagleder flyktningtjenesten 918 98 683
Laila Bråten flyktningkonsulent 957 31 583
Roy Hansen Enhetsleder 905 88 656
Wenche Lundberg Riise 954 62 739

Laksvatn oppvekstsenter

Rigmor Sjåberg Kontormedarbeider 77 72 87 10
Rune Benonisen Enhetsleder

Lege- og miljøretta helsevern

Bjørg Lyngedal helsesekretær 77 72 21 50
Guri-Anne Ryeng-Berglund helsesekretær
Marina Tobiassen helsesekretær 77 72 21 50

Malangen barnehage

An-Magritt Asplund Enhetsleder 976 11 972
Linn-Kristin Ingebrigtsen Avdelingsleder Mestervik 77 72 33 55
Siv M. Krogh Avdelingsleder Skrållan 916 38 642

Malangstun

Marit Tollefsen Enhetsleder 916 81 037
Siri Hanssen Fagleder hj.tj-korttidsavd. 476 08 408

Moan barnehage

Ann Elin Steen Ped.leder Orange avdeling 941 36 504
Cathrin J Soini Ped.leder Gul avdeling 952 09 907
Kjersti Nordhaug Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Sigrid Larsen 914 34 256
Stine Lise Stenvoll Ass. styrer 902 32 583
Therese Henriksen Ped.leder Grønn avdeling 914 35 256
Tone Opgård ped.leder Blå avd 976 70 149
Trine Guttormsen Enhetsleder 958 47 313

Nordkjosbotn barnehage

Anita Deilet Enhetsleder 413 75 895
Ellen Rognli ped.leder Revehiet 918 21 544
Lone Elise Fredheim Ped.leder Bjørnehiet 918 23 830

Nordkjosbotn skole

Bengt-Erik Hansen Inspektør 940 12 821
Bodil Aasmundstad Rådgiver 916 28 567
Jorunn Andreassen Kontorfullmektig 77 72 87 30
Trude Bråthen Enhetsleder 990 01 482

Plan, landbruk og drift

Dag Tørstad Planlegger 77 72 21 10
Elin Sneve Landmåler/byggesak 952 90 571
Ingvill Rognmo Rådgiver landbruk 966 34 150
Jørgen Bjørkli enhetsleder 971 67 599
Kurt Olsen Fagkonsulent landbruk 77 72 26 32
Magne Haugstad Rådgiver 911 20 062
Marie Sagelv Utmo Rådgiver byggesak 947 86 194
Ronald Wolden Rådgiver geodata, kart areal 77 72 26 30
Silje Storbakk Landbruksveileder 77 72 26 34

Psykisk helse og ReHabilitering

Alf Olav Lyngstad Miljøarbeider Bulahuset 488 81 531
Ann Pedersen Fagleder Miljøtjenesten 995 77 411
Bjørnar Ryeng-Berglund Miljøarbeider 488 81 532
Hege Nysted Spesialvernepleier 404 36 469
Inger-Lill Esekielsen Sandbukt 958 25 313
Jan Erik Brovoll Miljøarbeider 995 77 412
Liv Bakkevoll Miljøarbeider 950 77 018
Maj Næss Fagleder Sandbukt 957 60 726
May Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899
Mille Johanne Løvlund Fritidsassistent 404 36 468
Rune Sebjørnsen Fagleder Rus 404 48 737
Tone Hågensen Miljøterapeut 954 84 684

Rådmannen

Anita Rognmo Personalrådgiver 480 68 706
Arne Rydningen Planlegger 948 13 153
Else Marie Hamnvik Økonomirådgiver 77 72 20 46
Hans Hugo Henriksen Kommunalsjef plan og utvikling 977 30 740
Lillian Pedersen Kommunalsjef oppvekst og kultur 975 97 570
Rigmor Hamnvik Kommunalsjef helse og omsorg 950 63 180
Steffen Kvien Økonomirådgiver 412 19 841
Synne Gjerdrum Rådgiver oppvekst 77 72 20 33
Øyvind Korsberg Rådmann 930 63 634

Sand skole

Frode Hansen Inspektør 995 19 566
Marianne Heimro Kontorfullmektig 77 72 87 40
Roy-Arne Myhre Enhetsleder 480 79 233

Storsteinnes skole

Annette Kjoshaug Fagleder småtrinnet 905 16 059
Bjørn Dølvik Johansen Fagleder ungdomstr. 906 50 141
John-Terje Sørensen Enhetsleder 480 63 893
Mette Toftaker Kontormedarbeider 77 72 20 83
Mona Kjosvatn Rådgiver 77 72 20 82

Økonomi-Intern

Alf Inge Danielsen Kontormedarbeider 77 72 22 22
Anita Wallin Grønaas Arkivmedarbeider 77 72 20 01
Anna Sharova Mortensen skatteoppkrever 404 10 339
Anne Sagelv Servicetorg 940 23 036
Bente Grønås lønnsansvarlig 77 72 20 31
Elisabeth Furumo Kommunale avgifter 940 23 164
Gunn Mikalsen Grønås ikt-ansvarlig 951 01 210
Janne Solvang Møtesekretær 400 20 575
Liv Ervik lønn 77 72 20 30
Majken Sande Regnskapsleder 400 39 091
Miriam Ilvær Eiendomsskatt 940 23 163
Mona Grønås Enhetsleder økonomi/intern 940 23 018
Nils Wiggo Pedersen IT-konsulent 975 16 288
Robin Heggås ikt-medarbeider 906 63 198
Therese Pettersen Servicetorg/arkivleder 909 52 635
Unn Sissel Nilsen Fakturering 77 72 20 40
Ådel Storbukt Arkivmedarbeider