Ansatte

Jobbtelefon

Mobil

Tjenesteleder

Psykolog Renate Brox

renate.brox@balsfjord.kommune.no

77722622

48021542

Spes.ped.rådgiver Lene Dahlkvist

lene.dahlkvist@balsfjord.kommune.no

77722624

 

Spesialpedagog Elin Beathe Endresen

Mail: elin.beathe.endresen@balsfjord.kommune.no

77722621

95761331

Spes.ped.logoped Jon Bjørnstad

jon.Bjornstad@balsfjord.kommune.no

77722625

45204867

Spesialpedagog Elias G. Lusk

elias.G.Lusk@balsfjord.kommune.no

 

 

77722623

99325798

Sekretær Svanhild Luneng Sørensen

svanhild.sorensen@balsfjord.kommune.no

77722620/Sentralbord