ANNONSERING LANDBRUK NORD

Annonsering av eiendommer til salgs/leie eller kjøp kan legges ut gratis på Landbruk Nord sine hjemmesider. Deres kjøp/salgs side er en aktiv side hvor flere i den siste tiden har annonsert både ønske om å kjøpe gårder og ønske om å selge. Det er en del annonser fra i sommer som omhandler dette med ønske om å kjøpe en gård. Å kontakte disse annonsørene kan være en gylden mulighet for de som ønsker å finne den rette kjøper til sitt gårdsbruk.
 
 

GARDSBRUK.NO

Gardsbruk.no er en nettside for utleie, salg og kjøp av gårdsbruk i Norge. Nettsiden er en del av prosjektet “Slipp oss til - ungdom inn i landbruket” og har 20 000 brukere hver måned. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag. I tillegg til salg-, leie- og kjøpsannonser finnes det mye nyttig informasjon angående salg og kjøp av gårdsbruk, samt andres erfaringer med både salg og kjøp.  

Gardsbruk.no er gratis å bruke og hvem som helst kan annonsere gårder for salg og/eller leie. Det er også mulighet for å legge inn “ønskes kjøpt” annonser, hvor personer som er på jakt etter gårdsbruk kan annonsere. Annonsene blir liggende til gården er leid ut eller solgt. For å kunne annonsere gårder til salg eller utleie må gårdsbruket enten være i drift, eller ha muligheter for drift av jord-/og eller skogbruk. Eiendommen må ha minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Her er link til nettsiden: http://www.gardsbruk.no/