Rådet for perioden 2016 - 2019
Navn Funksjon Varamedlem
Anne-Grethe Eriksen leder Ådel Storbukt
Torbjørn Pettersen nestleder Lisbeth Eriksen
Øyvind Mjøs medlem Jorunn Reinsnos
Karin Judith Sæterli medlem Birgit Jakobsen
Gunnar Nilsen medlem Martha Kvam
Karina Polle medlem  
Henriette Andreassen medlem  
Helga Pedersen medlem